Wagners hammer, innretning som automatisk og periodisk bryter og slutter en elektrisk strømkrets. Strømkretsen inneholder en spole med jernkjerne (elektromagnet) som ved strømgjennomgang tiltrekker et jernstykke (anker) festet til en metallfjær. Ankerets forflytning åpner en kontakt så strømmen brytes, tiltrekningen opphører og fjæren bringer ankeret tilbake så kontakten igjen sluttes osv. Brukt i vanlige elektriske ringeapparater, induksjonsapparater m.m. Oppfunnet 1837 av tyskeren J. P. Wagner (1799–1879).