Ringeapparat, apparat som består av en liten hammer forbundet med en elektromagnet hvor strømmen sluttes regelmessig ved hjelp av en fjær (Neefsk hammer), hvoretter magneten trer i funksjon, hammeren slår og trekkes av fjæren tilbake til kontakten.