WIMP, lite brukt fork. for eng. Windows, Icons, Mouse and Pull-Down Menus, grafisk brukergrensesnitt for dataprogrammer med musstyring, vinduer, skjermsymboler (ikoner) og andre grafiske hjelpemidler for å gjøre datamaskiner mer brukervennlige. Opprinnelig utviklet av Xerox (Xerox Star) i 1981. Tatt opp av Apple Computer med maskinen Lisa i 1983, gjennombrudd med Apple Macintosh i 1984. På Intel-baserte PCer kom konseptet med Microsoft Windows i 1983, men slo ikke gjennom før ved overgangen til 1990-årene. I dag er WIMP-baserte grafiske brukergrensesnitt en selvsagt del av nesten alt datautstyr.