Voltas søyle, den eldste form for galvanisk batteri, oppfunnet 1800 av Alessandro Volta. Voltas søyle består av et antall kobber- og sinkplater stablet oppå hverandre med mellomlag av tøy fuktet med saltvann eller fortynnet svovelsyre, i rekkefølgen kobber, syre, sink, kobber osv. Hvert platepar virker som et galvanisk element, og den elektromotoriske spenningen over hele søylen er lik produktet av spenningen over hvert enkelt platepar og antallet av dem. Volta erstattet senere tøylappene med glassbegre med syre; Voltas begerglass.