Vilhelm 5, sønn av Vilhelm 4, stattholder 1751–95. Han var bare tre år da faren døde og overtok embetet 1766. Han bekjempet alle reformer, men ble styrtet da franskmennene etter en oppstand okkuperte landet. Vilhelm flyktet til utlandet. Far til kong Vilhelm 1.