Øy i Giske kommune, Møre og Romsdal, rett nord for Ålesund; 20 km2 med 2037 innbyggere (2015). Øya er flat og trebar. Øya har jevn bosetting med ett tettsted, Roald, på nordvestsiden av øya (820 innbyggere 2014). Jordbruk og noe industri. På Vigra ligger Ålesund lufthavn Vigra. Øya har bro- og tunnelforbindelse (Fv. 658) til Ålesund via Valderøy og Ellingsøya (Vigrasambandet).