Victory-skip, standardisert type lasteskip konstruert av United States Maritime Commission under annen verdenskrig for å øke transportkapasiteten til de allierte. Victory-skipet ble konstruert som en hurtigere og mer effektiv type enn det tidligere Liberty-skipet. Skipene var på 10 700 dwt, fart 15–17 knop. Fra 1943 til 1945 ble det bygd 415 Victory-skip.