Valerian, romersk keiser 253–259/60. Han hadde en lang karriere bak seg i senatet da han ble keiser og tok sin sønn Gallienus til medregent i den vestre del av riket. Romerriket var i oppløsningstilstand, og Valerian måtte kjempe mot goter og persere. Gallienus fikk ansvaret for nordgrensen, mens Valerian drog til Syria og kjempet mot perserne, som under ledelse av sasanidekongen Shapur 1 hadde plyndret Antiokia (257). Valerian drev perserne tilbake over Eufrat, men ble beseiret av Shapur i slaget ved Edessa 260 og tatt til fange; han døde i persisk fangenskap.