Valentin de Boulogne, italiensk-fransk maler. Han kom som ung til Roma og bodde der resten av livet, i nær forbindelse med Simon Vouet og Nicolas Poussin. Påvirket særlig av Caravaggio. Malte realistiske genre- og historiebilder med sterke lysvirkninger. Blant hans arbeider er Falskspillerne (Dresden). Representert i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo.