VSB, eng. Vestigial Side Band. Ved enkel amplitudemodulasjon (AM) genereres to sidebånd til bærebølgen og det kreves derfor en båndbredde som er dobbelt så stor som båndbredden for det signalet som skal overføres. VSB er en form for amplitudemodulasjon hvor det ene sidebåndet og bare deler av det andre overføres.