Tyssefossen, foss i Tusselva på Bjørke i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Fossen er utbygd til produksjon av vannkraft i Tussa kraftverk.