Ture Wennerholm, svensk arkitekt, mest kjent for sine fabrikkbygg i funksjonalistisk stil, lærer ved Tekniska skolan og Kungliga Tekniska Högskolan 1922-32. Hans hovedverk er LM Ericsson s fabrikkanlegg i Stockholm, bygd 1938-40, som vant internasjonal anerkjennelse som et produksjonsanlegg bygd på taylorismens prinsipper. Et annet kjent arbeid er Tennisstadion i Stockholm fra 1930.