Tschudi, norsk slekt, opprinnelig fra Sveits, hvor den er kjent siden 1200-tallet. Slekten kom til Norge med søskenparet Catharina Tschudi (gift med bankier Thomas Heftye d.e., 1767–1827) og Melchior Tschudi (1788–1852). Han ble handelsborger i Christiania 1814, og overtok siden Vallø saltverker. Hans sønn godseier Peter Tschudi (1812–1900) var far til forfatteren Clara Tschudi (1856–1945). Peter Tschudi var gift med sin slektning Verena Tschudi, og hennes brødre Peter Tschudi d.y. (1817–76) og Stephan Tschudi (1832–89) kom også til Norge og drev handel og skipsrederi i Tønsberg og Oslo. Peter Tschudi d.y. var far til skipsreder Henry Tschudi (1858–1939), medeier av firmaet Tschudi & Eitzen. Stephan Tschudi var far til sykehusprest Halfdan Tschudi (1869–1915), kontorsjef i Norges Bank Victor Tschudi (1881–1942) og Helene Tschudi (1862–1941). Halfdan Tschudi var far til teologen, rektor Stephan Tschudi (1908–96), som var gift med geografen Aadel Brun Tschudi (1909–80). Victor Tschudi var farfar til alpinisten Otto Tschudi jr. (f. 1949). Helene Tschudi ble gift med dr.med. Sigvard Madsen (1855–1928), og deres sønn dr.med. Stephan Tschudi-Madsen (1888–1957) var far til professor, dr.med. Sigvard Tschudi Madsen (1918–2014) og riksantikvar dr. Stephan Tschudi-Madsen (1923–2007).