Trollkyrkja, grotter i Fræna kommune, Møre og Romsdal, nord for Molde, på nordsiden av Fræneidet mellom Sylte i Fræna og Eide. I selve Kyrkja faller en foss på 14 m ned i et hvitt marmorbasseng. Tre forskjellige huleinnganger, de nederste er de mest interessante.