Tower Hamlets, bykommune (borough) i Storbritannia, England, Middlesex, en av Londons indre bydeler, på nordsiden av Thames rett øst for City of London; 196 121 innb. (2001). Broforbindelse (Tower Bridge) over, og jernbane- og veitunneler under Thames. Tower Hamlets ble dannet 1965 ved sammenslåing av Bethnal Green, Poplar og Stepney, og omfatter det meste av Londons East End. Tidligere var områdets mange skipsverft og kaianlegg det viktigste næringsgrunnlaget. Store bombeødeleggelser under den annen verdenskrig satte fart i en fornyelsesprosess som bl.a. har omfattet store boligområder, kontor- og forretningsbygg . Tower Hamlets omfatter store deler av det nyutviklede Docklands.