Titus Quinctius Flamininus, romersk feltherre og statsmann. Deltok i den annen puniske krig. Konsul 198 f.Kr. Slo 197 kong Filip 5 av Makedonia ved Kynoskefalai; 196 erklærte han de greske staters frihet og uavhengighet. Som romersk utsending var han 183 hos kong Prusias av Bithynia og fikk løfte om utlevering av Hannibal, som deretter begikk selvmord. Hans liv er skildret av Plutark.