«Jeg er redd for danaene, selv når de kommer med offergaver», sitat fra Vergils Aeneiden 2,49; Laokoons advarende ord til trojanerne da de tok imot den store trehesten som danaene, dvs. hellenerne, kom med, og som i virkeligheten var fylt med krigere.