Evolusjonsbiologer

Evolusjonsbiologi er studiet av mekanismene og prosessene bak livets utvikling. Kort sagt er evolusjonsbiologi studiet av hvordan evolusjon foregår. Evolusjonsbiologi er et fagfelt innen biologi. Evolusjonsbiologi handler blant annet om å forståslektskapsforholdet mellom arter (fylogeni).artsdannelse.hvordan mutasjoner og andre endringer i gener fører til evolusjonære forandringer.hvordan organismer er tilpasset sine omgivelser.hvilke faktorer som legger begrensinger på hvor raskt evolusjon skjer. Se også utviklingslæren. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kjetil Lysne Voje

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 3 artikler: