Evolusjonsbiologer

Evolusjonsbiologi er studiet av mekanismene og prosessene bak livets utvikling. Kort sagt er evolusjonsbiologi studiet av hvordan evolusjon foregår. Evolusjonsbiologi er et fagfelt innen biologi.  Evolusjonsbiologi handler blant annet om å forstå slektskapsforholdet mellom arter (fylogeni). artsdannelse. hvordan mutasjoner og andre endringer i gener fører til evolusjonære forandringer. Hele artikkelen

Ny artikkel