Theodor Hildebrandt, tysk historie-, portrett- og genremaler, fra 1832 lærer ved akademiet i Düsseldorf og professor i 1836–54. Han står som en av lederskikkelsene i Düsseldorf-skolen og som grunnlegger av skolens romantiske og litterære historiemaleri. Hildebrandt fikk stor betydning for de norske malere i Düsseldorf.