Tephroseris, planteslekt i kurvplantefamilien, med ca. 50 arter i Europa og Asia. I Norge én art, finnmarkssvineblom.