Teigdalselvi, elv i Voss kommune, Hordaland, i Vossovassdraget, kommer fra Store Volavatnet (934–902 moh.) og munner ut i Evangervatn (11 moh.). Øvre del, som heter Krokelvi, over ca. 800 moh., er ført til Evanger kraftverk (330 MW).