Suomisjärvi-kulturen, arkeologisk kultur fra mesolittisk tid i Finland. Tallrike boplasser er registrert langs sørkysten og langs elvene øst for Bottenviken. Primitive økser og skiferspisser er karakteristiske redskaper. Menneskene hadde enda ikke lært keramikkfremstilling.