Sulusjøen, havområde mellom Filippinene og Borneo, dekker et areal på 260 000 km2. Største dyp er ca. 6200 m. Da Sulusjøens forbindelser med havet utenfor går gjennom sund med dyp på bare få hundre meter, kan det kalde dypvannet fra verdenshavet ikke trenge inn. Selv nede i de største dyp er temperaturen derfor over 10 °C, mot f.eks. 3 °C i den nærliggende Celebessjøen. Temperaturen i overflaten er også høy, mellom 26 °C og 28 °C hele året.