Suffolk, grevskap (county) i Storbritannia, England, East Anglia, mellom Norfolk i nord og Essex i sør; 3801 km2 med 678 100 innb. (2004). Hovedstad: Ipswich. Bølgende sletteland med korn- og grønnsakdyrking og husdyrbruk. Industrien er vesentlig knyttet til landbruket.