Stiftelsestilsynet, offentlig organ som med grunnlag i lov om stiftelser av 15. juni 2001 fører tilsyn med stiftelser og fører Stiftelsesregisteret. Stiftelsestilsynet er lokalisert i Førde og er organisert sammen med Lotteritilsynet i Lotteri- og Stiftelsestilsynet.