Souvanna Phouma, laotisk politiker av kongeslekt, halvbror av fyrst Souphanouvong. Inntil 1975 leder for den «nøytralistiske» fraksjon i Laos, men beveget seg stadig lenger mot høyre og ble USAs faktiske allierte. Bortsett fra kortere perioder var han statsminister 1951–75, da han gikk av etter kommunistenes maktovertagelse.