Sotehaugen, gravhaug på Jåsund, Sola kommune, Rogaland, med et tverrmål av 37,5 m og en høyde på ca. 5 m. Ifølge den lokale tradisjon skulle Sote jarl, som falt i Hafrsfjordslaget, være gravlagt her. Ved en utgravning 1842 viste Sotehaugen seg imidlertid å inneholde en mannsgrav fra eldre bronsealder.