Smalålegress, ligner vanlig ålegress, men har smalere blader med 3 nerver. Arten blir opptil 40 cm lang og er utbredt langs hele norskekysten, men er vanligere i nordnorge.