Skolpenbanken, større bankområde som strekker seg fra ca. 75 nautiske mil nordøst av Vardø videre østover i Barentshavet.