Skåningsfoss, 7,7 m høy foss i Tista, Halden kommune, Østfold. Tidligere utbygd som Ankers kraftstasjon. Ny kraftstasjon (Skonningsfoss, maskininstallasjon 2,4 MW) åpnet 1997.