Wiltshire, England, den største menneskebygde haug fra førhistorisk tid i Europa. Utgravningen har vist at haugen ble til gjennom tre byggefaser, den første ca. 2700 f.Kr. Haugen er nå ca. 40 m høy, har en største diameter på 167 m og dekker et område på 212 dekar. Undersøkelser har ikke avdekket noen grav i haugen; formålet med byggingen er ukjent.