Shropshire, grevskap (county) i Storbritannia, England, nordvest for Birmingham, på grensen mot Wales; 3197 km2 med 283 240 innb. (2001). Hovedby: Shrewsbury. Elven Severn renner gjennom Shropshire. Åslandskap i sør, mer sletteland i nord. Betydelig jordbruk med stort husdyrhold og produksjon av meierivarer. Flere kveg- og sauemarkeder. Elektroteknisk, kjemisk, mekanisk og annen industri. Stor omsetning av landbruksvarer.