Set, i Det gamle testamente navnet på Adams og Evas tredje sønn, etter at Abel var død (1 Mos 4,25).