Sebastiano Ricci, italiensk maler. Han populariserte og videreførte de venetianske 1500-tallsmestrenes stil. Han utførte monumentaloppdrag i en rekke byer i Italia og arbeidet også i Wien (Schönbrunn, 1701–03) og i England, dit han kom i 1712. Vendte senere tilbake til Italia, der hans stil påvirket Tiepolo.