Schalburg-korpset, militærkorps opprettet 1943 av tyskerne i Danmark med danske statsborgere; oppkalt etter den danske offiser Christian Frederik von Schalburg (1906–42) som falt på Østfronten som sjef for Frikorps Danmark. Korpset drev terrorvirksomhet med gjengjeldelsesmord og bombesprengninger. Oppløst januar 1945.