Sandøya er et tettsted i Porsgrunn kommune, Telemark, på øya av samme navn i Langesundsfjorden, sørøst for Brevik.