Litterært tidsskrift, utgitt 1773–78 av C. C. Gjörwell; med bidrag av tidens største diktere som Kellgren, Leopold og Thorild.