Litteraturtidsskrifter

Litteraturtidsskrifter, beskjeftiger seg særskilt med litteratur, oftest forstått som skjønnlitteratur, både ved å trykke (nye) litterære tekster og ved å trykke artikler og anmeldelser av litteratur. Man kan skille mellom dem som befatter seg med samtidslitteraturen generelt, og dem som er mer faglige eller vitenskapelige og behandler både eldre og ny litteratur. Hele artikkelen