Litteraturtidsskrifter er tidsskrifter om litteratur, oftest forstått som skjønnlitteratur. Noen tidsskrifter retter seg mot et allment litteraturinteressert publikum, for eksempel Vinduet og The Believer. De publiserer litterære tekster, artikler, forfatterportretter og anmeldelser av litteratur. Hele artikkelen