Litteraturtidsskrifter

Litteraturtidsskrifter er tidsskrifter om litteratur, oftest forstått som skjønnlitteratur. Noen tidsskrifter retter seg mot et allment litteraturinteressert publikum, for eksempel Vinduet og The Believer. De publiserer litterære tekster, artikler, forfatterportretter og anmeldelser av litteratur. En rekke mer allmenne tidsskrifter gir også god plass for litterært stoff, som Samtiden, Syn og Segn og The New Yorker. Hele artikkelen