Salomon Rothschild, opprettet en bank i Wien som bestod til nazistenes maktovertakelse 1938. Han grunnla også flere jernbaneselskaper og kjøpte opp store godser i Mähren og kull- og stålverk i Schlesien. Hans sønnesønn, baron Ferdinand James de Rothschild (1839–98), bodde i Storbritannia og bygde det overdådig utstyrte slottet Waddesden Manor.