Nathan Mayer Rothschild, grunnla den ennå eksisterende banken i London og ble en av Storbritannias rikeste menn. Bankierfirmaet N. M. Rothschild and Sons Ltd. i London, som han grunnla 1805, eksisterer fortsatt. Det ble overtatt av sønnene Lionel Nathan de Rothschild (1808–79) og Sir Anthony de Rothschild (1810–76). De gjennomførte store statslån, bl.a. til den britiske regjering for å kjøpe aksjemajoriteten i Suezkanalen. Lionel Rothschild ble 1858 det første jødiske medlem av Underhuset, etter at han var blitt innvalgt flere ganger uten å få ta sete. Hans sønn Nathaniel Mayer Rothschild (1840–1915) ble den første jøde som fikk sete i Overhuset (barontittel fra 1885); han eide bl.a. slottet Tring Park.