USAs første operative rekognoseringssatellittsystem. Det er utviklet fra tidligere Discoverer-satellitter, og kunne overføre bilder elektronisk og mekanisk (ved hjelp av en separerbar kapsel som i fallskjerm kunne snappes opp av et fly). Tre prøveoppskytninger 1960–61, hvorav én vellykket (SAMOS 2, 31. jan. 1961). Senere oppskytingstakt hemmeligholdt.