Robert William Service, britisk-kanadisk dikter; skrev fengende og lettflytende vers om villmarks- og gullgraverliv. Etter Songs of a Sourdough (1907), som i amerikansk utgave fikk tittelen The Spell of the Yukon og som inneholder det berømte diktet The Shooting of Dan McGrew, fulgte en rekke samlinger. Ploughman of the Moon (1945) og Harper of Heaven (1948) er selvbiografier. Service er blitt kalt Canadas Kipling.