Robert Stern, amerikansk arkitekt, en av postmodernismens frontfigurer. Hans definisjon av begrepet postmodernisme, kontekst, ornament og historiske referanser, passer som beskrivelse av hans egen arkitektur, både den tidlige produksjonen av mindre hus og de senere års større arbeider, som kontorbygningen i Framington (1985).