Formuesrettighet, enhver rett over en ting (f.eks. eiendomsrett) eller overfor en person (f.eks. en gjeldsfordring) når de regler som gjelder i vedkommende rettsforhold, vesentlig er fastsatt med økonomiske hensyn for øye. I nyere teori er også immaterialrettigheter (retten til åndsverk, patent, varemerke m.m.) stilt opp som en særskilt formuerett.