Richard Wettstein, østerriksk botaniker, professor i Praha 1892, fra 1899 i Wien og direktør for den botaniske hage. Han gav viktige bidrag til systematisk botanikk og plantegeografi, hans Handbuch der systematischen Botanik (1901) er senere utkommet i flere opplag. Med sin Monographie der Euphrasia (1896) grunnla han læren om sesongdimorfismen, dvs. at visse planter (bl.a. øyentrøst) finnes i ulike former som opptrer til forskjellige årstider.