Richard Benedict Goldschmidt, født i Tyskland, amerikansk zoolog og genetiker, professor ved University of California 1936–48. Kjent for sine grunnleggende undersøkelser over det genetiske grunnlag for kjønnsbestemmelse, geografisk variasjon (rasedannelse) og evolusjon. Goldschmidt skrev over 250 publikasjoner fra et vidt fagfelt. Hans teorier vakte ofte motstand, men de har vært viktige bidrag til å forme og utvikle begrepene i genetikken. Han skrev bl.a. Physiologische Theorie der Vererbung (1927), The Material Basis of Evolution (1940) og Theoretical Genetics (1955).