Remi Eriksen, norsk ingeniør og industrileder. Visekonsernsjef i klassifikasjonsselskapet DNV GL. Tiltrer som konsernsjef 1. august 2015. Eriksen er sivilingeniør fra NTNU og har jobbet i DNV siden 1993. Han har innehatt en rekke lederstillinger i selskapet og har siden fusjonen med det tyske selskapet Germanischer Lloyd (GL) i 2013 vært visekonsernsjef i DNV GL