Rembesdalsskåki, brearm på sørvestsiden av Hardangerjøkulen, Eidfjord kommune, Hordaland. Tidligere forårsaket flom fra Demmevatn, som Rembesdalsskåki demmer opp, stor skade i den nedenforliggende Simadalen ved at vannet plutselig brøt seg vei under isen. En tunnel regulerer nå vannet på et så lavt nivå at flom ikke oppstår.