Reinsnosvatnet, vann i Odda kommune, Hordaland, ligger helt i sørvest på Hardangervidda, 594 moh. Avløpet Austdøla danner Låtefossen. Til Reinsnosvatnet går bilvei fra Rv. 13. Vassdraget er varig vernet mot kraftutbygging.