Rebeka Njau, kenyansk forfatter; har særlig tematisert kvinners liv fanget mellom tradisjonelle og moderne skikker og kulturelle forventninger. Hun har utgitt skuespill, romaner, bl.a. Ripples in the Pool (1975), og noveller, bl.a. samlingen The Hypocrite and Other Stories (1977), som bygger på muntlige fortellertradisjoner. I Their Mystical Power (1984) beretter hun om kvinneskjebner som vanlig mannlig historieskrivning har utelatt.